ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

ЗВІТ директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки

«Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки є державним професійно-технічним навчальним закладом, який підпорядкований  МОН України, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та загальної середньої освіти і здійснює  свою діяльність на основі Статуту.

У своїй роботі директор та весь колектив керується Конституцією України, Статутом ліцею, законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та «Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті», Положенням «Про організацію навчально-виробничого процесу ПТНЗ», іншими нормативно-правовими документами галузі освіти.

У 2014/2015 навчальному році показник державного замовлення виконаний на 107%.

     Станом на 01.01.2015 року контингент учнів складає 320 учнів, в т.ч.:

  • з отриманням повної загальної середньої освіти – 235 учнів;
  • на базі повної загальної середньої освіти – 74 учнів;
  • на базі свідоцтва про закінчення спеціальної школи – інтернат – 11 учнів.

 Сформовано 17 навчальних груп, що не перевищує ліцензований обсяг та проектну потужність ліцею з середньою кількістю 19 учнів у групі.

Для забезпечення організації навчально-виробничого процесу в ліцеї наявна відповідна матеріально-технічна база, обладнано всім необхідним 10 загальноосвітніх кабінетів, 9 кабінетів спеціальних предметів, функціонують 6 лабораторій, слюсарна майстерня, пункт технічного обслуговування та функціонує комп’ютерний клас з виходом до всесвітньої мережі Інтернет.

Лабораторії, навчальні майстерні обладнані робочими місцями для викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів, оснащені  обов’язковими засобами навчання згідно вимог ДС ПТО.

Навчальний заклад працює над єдиною методичною проблемою :

«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом використання сучасних освітніх інноваційних технологій»

Теоретичне і практичне навчання проводиться в повному обсязі і відповідає робочим програмам і навчальним планам, які розроблені згідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти і затверджені в установленому порядку.

Класні керівники та майстри в/н здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів та  їх успішністю, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають  індивідуальні особливості поведінки учнів, звертаючи особливу увагу на виховну роботу з дітьми девіантної поведінки. Проводять роботу по залученню учнів у предметні гуртки, спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, запрошують до співпраці практичного психолога навчального закладу.

У 2014 році дебютувала команда КВК ліцею, що виграла перше місце у зональному відборі та зайняла 3 місце у фінальній грі обласного туру. 

За звітний період  виплати по заробітній платі працівників та стипендії учнів закладу проводилися у повному обсязі, заборгованостей не має.

Заклад отримав благодійну допомогу від підприємств, аграріїв та батьківського комітету на суму 93266,52 грн. 

Проводилися роботи по оформленню державних актів права власності на землю, які зараз перебувають в стадії завершення, на що витрачено кошти на загальну суму близько 50 тисяч гривень зі спеціального фонду.

Влітку 2014 р. проведено поточний ремонт навчальних аудиторій та лабораторій, житлових кімнат в гуртожитку та підсобних приміщень; капітальний ремонт підлоги,  туалету, каналізації та водопостачання в їдальні. З метою підвищення ефективності енергозбереження проведено поточний ремонт та утеплення вікон у їдальні, навчальних корпусах, спортивному залі. Для забезпечення харчування учнів закладу закуплено посуд у їдальню.

З метою теплозбереження та економії енергоносіїв силами працівників ліцею проведено утеплення стін спортивного залу. З метою дотримання санітарно-гігієнічних норм в гуртожитку для потреб учнів  встановлено два бойлери у душових кімнатах та закуплено ще два бойлери для кімнат гігієни.

З метою забезпечення належної практичної підготовки водіїв проведено поточний ремонт автомобілів КАМАЗ і САЗ, тракторів МТЗ-82 (2 шт.), МТЗ-80(2 шт.), Т-40(1 шт).З метою економії паливно-мастильних матеріалів проведено переобладнання службового автомобіля  ВАЗ-2107 для роботи на скрапленому газі.

Власними силами працівників закладу заготовлено матеріали для проведення капітального ремонту I поверху навчального корпусу, оновлено куточки з державною символікою, навчальні стенди, виготовлено куточок «Спортивна гордість ліцею», створено куточок пам’яті колишнього директора Свяченого О.О., котрий зробив великий внесок в розвиток навчального закладу. Пошито та замінено гардини на I поверсі навчального корпусу.

Роблячи підсумок своєї роботи, директор наголосив, що лише спільними зусиллями можна підтримати у належному стані матеріальну базу ліцею та дбати про її розвиток та зміцнення. Від вкладу всього колективу залежить майбутнє ліцею.