ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Відкриті уроки

Проведення відкритих уроків

 

Особливою формою методичної роботи в ліцеї є відкриті уроки. Їх переваги перед іншими уроками полягають у тому, що передача досвіду проходить практичній діяльності педагога на уроці. Мета відкритих уроків – підвищення майстерності всіх педпрацівників. Їх основні завдання: упровадження в  практику педагогів перспективного педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань,що стоять перед сучасною освітою. Без відкритого уроку неможливо здійснити поширення передового педагогічного досвіду. Цю думку висловлював   відомий російський учений і педагог М. Пирогов: «Як же можна це довести інакше, як не запросивши товаришів на свій урок і не переконавши на власному досвіді».

Методичний кабінет вважає, що відкриті уроки не слід проводити стихійно. Вони мають утворювати систему, бути органічно пов'язаними з цілеспрямованим розв'язанням провідних педагогічних проблем, над якими в даний час працює педагогічний колектив ліцею. Підготовку відкритого уроку проводять спільно викладач, методист, голова предметної  методичної комісії.  Дату проведення уроку оголошуємо заздалегідь, обов'язково зазначаємо методичну мету відвідування. Варто зазначити, що методична служба готує педпрацівників до відвідування відкритих уроків своїх колег. Учитель, який проводитиме даний урок, попередньо готує інформаційний листок, де зазначає тему, мету, завдання уроку, методи і прийоми, які будуть використовуватися для їх вирішення. Він знаходиться у методичному кабінеті для загального ознайомлення, тому всі бажаючі заздалегідь можуть ознайомитися із його змістом.

 

Досить поширеним у ліцеї є взаємовідвідування педагогами уроків, яке має істотне значення у підвищенні їх педагогічної майстерності. Це не тільки жива школа обміну досвідом з методики викладання в цілому, а й один із практичних шляхів установлення міжпредметних зв'язків. Масовість, систематична допомога молодим педагогам, взаємодопомога і творчий підхід до роботи, зростання педагогічної майстерності, підвищення кваліфікації – основні переваги цієї форми методичної роботи.

Протягом навчального року кожний педпрацівник відвідує 15-20 занять своїх колег, про що зроблено записи в книзі обліку взаємовідвіданих уроків. 

Інформація про відкриті уроки

№ з/п

Прізвище, ініціали викладача

Який предмет викладає

Тема уроку

Позитивні досягнення

1

Аміралієва Н.М.

історія

«Перша світова війна та український національний рух»

Використання мультимедійних презентацій.

2

Варченко Т.М.

фізика

«Електромагнітні хвилі в природі та техніці»

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці щляхом використання сучасних освітніх інноваційних технологій

3

Василенко С.Г.

англійська мова

«Моя майбутня професія»

Використання діалогічного мовлення

4

Вовк Н.М.

математика

«Многогранники. Площі поверхонь та об'єми многогранників»

Професійне спрямування уроку; міжпредметні зв’язки (трактори, с/г машини)

5

Гайдабура О.О.

географія

«Японія»

Організація групової роботи учнів

6

Казирід О.Г.

фізична культура і здоров’я

«Виконання опорних стрибків. Виконання вправ на паралельних брусах»

Застосування інформаційних технологій (мультимедійна презентація)

7

Телятник Ю.О.

інформатика

«Навчання в Інтернеті»

Використання інформаційних технологій (мультимедійні презентації)

8

Риндя Л.В.

іноземна мова

«Шкільне життя»

Застосування нестандартної форми проведення уроку та інтерактивних технологій (рольова гра)

9

Гузченко Т.А.

хімія

«Хімічні властивості металів»

Виконання творчих завдань представниками малих груп

10

Сагайдачна Н.В.

бухгалтерський облік

«Поняття «бухгалтерський баланс»

Застосування технологій кооперативного навчання

11

Гнізділова Т.М.

устаткування

«Електричні та газові жарові шафи. Фритюрниці електричні»

Використання роздавального матеріалу

12

Дмитренко А.В.

Охорона праці

«Загальні вимоги безпеки праці»

Застосування рольової гри на уроці та опорних конспектів

13

Ніколаєнко М.І.

трактори

«Коробка передач тракторів МТЗ, ЮМЗ»

Використання інформаційних технологій (мультимедійні презентації, відеоролики)

14

Палієнко Г.І.

с/г машини

«Транспортуючі пристрої молотарки. Бункер комбайна»

Проведення відеоуроку

15

Кропивка А.М.

в/н з професії «Тракторист-машиніст с/г в-ва»

«Підготовка грунтообробної техніки до збереження»

Розгляд проблемних ситуацій

16

Дудка Т.І.

в/н з професії «Оператор комп’ютерного набору»

«Проектування веб-сторінок. Створення веб-сторінок»

Проведення інтерактивної вправи «Мозковий штурм»

17

Влашпенко О.В.

в/н з професії «Тракторист-машиніст с/г в-ва»

«Ремонт системи мащення трактора»

Організація роботи в малих групах

18

Гнізділова Т.М.

в/н з професії «Кухар; кондитер»

«Приготування заварного тіста та виробів з нього»

Детальний показ найбільш раціональних прийомів виконання завдань

 

         Після проведення відкритого уроку обов’язково проводиться його обговорення, в процесі якого звертається увага на ефективність застосування методів та прийомів навчання, їх відповідність основним принципам дидактики, змісту та меті уроку, на активізацію пізнавальної діяльності учнів, проблемність навчання, реалізацію міжпредметних зв’язків. Під час аналізу відкритих уроків намагаємося забезпечити доброзичливість в критичних зауваженнях, поєднання аналізу уроку з практичними рекомендаціями, підбиття його підсумків кваліфікованими спеціалістами. Підбиваючи підсумки обговорення, використовуємо технології «вільного мікрофона», пропонуючи присутнім дати відповідь на запитання: «Які з побачених на уроці методів і прийомів будуть використані в практиці?»

                                    

Урок в/н з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» з теми: «Підготовка грунтообробної техніки до збереження» (майстер в/н Кропивка А.М.)

                                           

Відкриий урок з іноземної мови Ринді Л.В. «Шкільне життя».

                                               

Урок з інформатики Телятник Ю.О.