ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Школа передового педагогічного досвіду

З другої половини ХХ-го ст. та по теперішній час багато відомих учених, педагогів зі світовим ім’ям у своїх наукових працях  велику увагу приділяли питанням виявлення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.   

         У звязку з цим заслуговує на особливу увагу проблема впровадження нових ідей та творчих здобутків у педагогічну діяльність.

Школа передового досвіду  – це одна з форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду, а також джерело формування педагогічної майстерності. До неї входить група педагогів, які поширюють набутий і апробований досвід, узагальнюють результати впровадження інновацій шляхом проведення відкритих занять. Така школа безпосередньо демонструє слухачам зразки навчально-виховної роботи, організовує розповіді керівника або кращих педагогів про систему своєї роботи, забезпечує відвідування та обговорення уроків або виховних заходів, оформляє спеціальні буклети з описом передового досвіду, зосереджує увагу на вивченні сучасних досягнень науки, техніки, педагогіки і психології, а також проблем наукової організації педагогічної праці.

У школах передового педагогічного досвіду застосовують теоретичні та практичні форми навчально-методичної роботи зі слухачами:

 • відвідування слухачами уроків та позакласних заходів, які проводить керівник школи, з метою вивчення його досвіду;
 • практичні заняття з розробки уроків, позакласних заходів, виготовлення саморобних наочних посібників;
 • лекції та семінарські заняття; консультації;
 •  
 • відвідування керівником школи передового досвіду уроків та позакласних заходів, які проводять слухачі школи, з наступним їх обговоренням;
 • виконання слухачами завдань щодо самостійного опрацювання літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи.

            Щорічно в ліцеї працює декілька шкіл передового педагогічного досвіду. Їх роботу регламентовано Положенням про діяльність шкіл передового педагогічного досвіду у професійному аграрному ліцеї м.Кобеляки.

         Керівниками школи передового педагогічного досвіду призначаються особи, досвід яких  схвалений і рекомендований для впровадження. Методичне керівництво школою  здійснює методичний кабінет. 

Школи передового педагогічного досвіду працюють з постійним складом слухачів   (по 4-8 осіб у кожній) за певним навчальним планом і розкладом занять протягом двох-трьох  тижнів.

         Сьогодення вимагає від педагогів інтеграції  змісту освіти з новітніми технологіями, оптимізації навчально-виробничого процесу, оновлення методів і технологій навчально-виховного процесу в ПТНЗ.

         У  2014-2015 н.р. методичною службою Професійного аграрного ліцею м.Кобеляки було визнано педагогічний досвід викладачів Ніколаєнка М.І., Ринді Л.В., Варченко Т.М., Телятник Ю.О., Дмитренко А.В., майстра виробничого навчання Гнізділової Т.М. та вчителя-методиста Чиркової Н.І. 

Саме засобами діяльності шкіл передового педагогічного досвіду буде організовано поширення та апробація передових ідей цих працівників:

 • «Використання сучасних освітніх інноваційних технологій на уроках спеціальних предметів». Керівник – викладач Ніколаєнко М.І.;
 • «Активні методи навчання на уроках іноземної мови». Керівник – Варченко Т.М.;
 • «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці». Керівник – Варченко Т.М.;
 • «Використання активних методів навчання на уроці»; Керівник – Телятник Ю.О.;
 • «Використання опорних конспектів на уроках спеціальних предметів»; Керівник –Дмитренко А.В.;
 • «Використання опорних конспектів на уроках виробничого навчання» Керівник – Гнізділова Т.М.;
 • «Педагогіка співробітництва – запорука формування здорового учнівського колективу». Керівник – Чиркова Н.І.

 

 

 

Школа передового педагогічного досвіду

Проблема: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики»

Керівник: Варченко Тетяна Михайлівна

 

 

Школа передового педагогічного досвіду

Проблема : «Організація сучасного уроку виробничого навчання у навчальних майстернях»

Керівник : Гнізділова Т.М.

 

Презентація

 

 

Використання опорних конспектів на уроках виробничого навчання (Презентація)

Керівник : Дмитренко А.В.