ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Робота з молодими педагогами

Від творчого наставника до

творчого молодого вчителя.

 

Сьогодення дуже швидко змінює вимоги до педагогічної професії і поки молодий фахівець пройде шлях від студентської лави до першого місця роботи, арсенал його психолого-педагогічних знань та вмінь стає не продуктивним, до того ж кожен навчальний заклад має специфіку своєї діяльності, яка інколи багато в чому відрізняється від прописаних у підручнику з педагогіки догм і правил.

 

Складається так, що успішна педагогічна діяльність молодого фахівця залежить не лише від його професійної підготовки та особистих якостей, а й від того, в який колектив він потрапить, які умови будуть йому створені, яку методичну допомогу йому надаватимуть для того, щоб він міг розвивати ініціативність та творче начало.

 

«Справжнім учителем-вихователем можна стати після кількох років роботи в хорошому творчому педагогічному колективі», –  писав А.С. Макаренко.

 

Найголовнішим чинником становлення молодого педагога є період адаптації. Здебільшого випускники педагогічних ВНЗ мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, ведення документації, у роботі з батьками. Саме тому дуже важливо, щоб творчий досвід, сміливість у пошуках нових технологій молодий фахівець здобув саме в перші роки своєї педагогічної діяльності.

 

Байдужість адміністрації, легковажне ставлення старшого колеги до свого доручення можуть призвести до втрати можливості творчого зростання молодого педагогічного працівника.

  В методичному кабінеті ліцею зібрані дані про якісний склад молодих педагогів

 

№ з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Освіта

Спеціальність

за дипломом

З якого часу працює в закладі

Педстаж

1

Шпирка О.М.

Викладач спецпредметів

вища

Технологія харчування; інженер-технолог

2013 р.

2

2

Жуль Т.С.

викладач спецпредметів

вища

Технологія харчування; інженер-технолог

2014 р.

8 міс.

3

Пелюхня І.С.

викладач спецпредметів

вища

Інженер по експлуатації радіотехнічних засобів

2014 р

5р., 4 міс.

4

Стрюк В.Ю.

Майстер в/н

Незакінчена  вища

Інженер-механік

2015 р.

1 міс.

5

Гайдабура Ю.О.

Майстер в/н

Середня спеціальна

Технік-механік; майстер в/н

2014 р.

11 р.

6

Самарський Б.Ю.

Майстер в/н

вища

Механізація с/г; інженер-механік

2012 р.

3 р.

8

Вовченко М.О.

Майстер в/н

Професійно-технічна

Кухар-кондитер

2014 р

6 міс.

9

Нечерда Ю.М.

Майстер в/н

вища

Майстер-технолог с/г виробництва

20013 р.

8 р.,  5міс.

 

У ліцеї вироблена система роботи з молодими і новоприбулими педагогами.

Система роботи методичного кабінету з молодими педагогами полягає у:

 • створенні сприятливих умов для адаптації молодого педагога в колективі та
  його професійного становлення;
 • формуванні середовища для самореалізації особистості педагога в сучасному
  суспільстві;
 • удосконаленні й відпрацюванні методик і новітніх технологій навчання, які
  нададуть можливість молодим спеціалістам реалізувати свої здібності;
 • наданні наставниками, головами методичних комісій допомоги молодим педагогам у виробленні в них індивідуального стилю педагогічної діяльності, своєї системи викладання навчальних предметів;
 • формуванні професійних умінь і навичок педагогічної діяльності, прагнення до педагогічного пошуку.

  На першому етапі реалізації цих завдань (етапі адаптації) відбувається  знайомство молодого педагога з вимогами до професії, його включення в самостійну професійну діяльність, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами ліцею. Другий етап пов’язаний із процесом подолання труднощів навчальної діяльності й початком формування майстерності молодого педагога. Третій етап –  це етап високої адаптованості, він є результатом ефективної діяльності молодого педагога на попередньому етапі. Для цього етапу характерний високий рівень самостійності молодого педагога, його творчий підхід до навчальної діяльності.

Молодий педагог на початковому етапі педагогічної діяльності нерідко зустрічається зі значними труднощами, які супроводжуються сумнівами щодо правильності вибору професії. І це тому, що він ще не володіє арсеналом методів і прийомів, апробованих старшими колегами. Молоді педагоги стикаються з цілою низкою проблем. Учорашній випускник   потрапляє в умови, які дуже відрізняються від умов студентського життя. Професійна конкуренція, численні нестандартні педагогічні ситуації, які потребують швидких рішень, новий колектив, керівництво, вимоги –  усе це викликає розгубленість, а інколи тяжкі розчарування, відмову від педагогічної діяльності або зміну місця педагогічної роботи, негативне ставлення до професії. Співпраця методичної служби, адміністрації, психолога, усього педагогічного колективу з молодим педагогом допоможе уникнути таких негативних явищ, як нестабільність педагогічних явищ, плинність кадрів, повільне зростання педагогічної майстерності, конформізм, авторитарний або анархічний стиль діяльності.

Чітка побудова методичної роботи забезпечує скоординованість діяльності на рівні методичного кабінету, педагогічної  ради, методичних комісій і обов'язкове виконання запланованого. Уся методична діяльність спрямована на розвиток творчих здібностей педагога, підвищення рівня його професійної майстерності.

Процес адаптації молодих педагогів до навчальної діяльності значною мірою обумовлений ступенем і характером допомоги, яку вони отримують від адміністрації ліцею, методиста, досвідчених педагогів, колег по роботі.

До початку роботи педагоги-початківці були ознайомлені з приміщенням, у якому вони працюватимуть, обладнанням навчальних кабінетів, розкладом уроків, з єдиними вимогами в ліцеї, традиціями, розпорядком дня, методичними досягнення педагогічного колективу, діяльністю методичних комісій.

На початковому етапі роботи з молодими фахівцями методист, проводить індивідуальні бесіди, щоб виявити їхні нахили й особисті інтереси. Першій зустрічі з молодими спеціалістами «Вітаємо Вас, молодий колего!» методичний кабінет надає великого значення. Вона відбувається, коли молодий педагог вперше переступає поріг ліцею. Методист, заступник директора з НВР, старший майстер проводять бесіди з молодими колегами, ознайомлюють їх із традиціями, досягненнями й проблемами ліцею, особливостями викладання навчальних предметів. Під  час бесід  з'ясовуємо, як педагог оцінює свою підготовленість до ведення уроків; визначаємо, яку допомогу йому слід надати, до якої громадської діяльності в майбутньому залучити. Перші зустрічі –  це установка на систематичну самоосвітню роботу, самоаналіз і самооцінювання. Таке попереднє знайомство з молодими педагогами допомагає їм швидше зорієнтуватися в умовах майбутньої педагогічної діяльності й адаптуватися до неї.

Основою роботи з молодими педагогами є педагогічно грамотний аналіз і   надання рекомендацій, які допомагають вчителеві й стимулюють його до підвищення рівня педагогічної майстерності. Методичний кабінет ліцею визначає конкретні завдання щодо роботи з молодими спеціалістами, засоби досягнення поставлених цілей в умовах використання різноманітних форм діяльності, складає календарний план роботи з молодими педагогами.

Методична допомога надається молодим педагогам, перш за все, з таких питань:

 • планування роботи педагога;
 • методика вивчення навчальних програм, пояснювальних записок до них;
 • ведення ліцейної документації;
 • дидактичні, психологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до уроку;
 • сучасні технології всіх видів навчальної діяльності;
 • методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учня;
 • методи контролю знань учнів, вимоги до перевірки зошитів, забезпечення виконання єдиного орфографічного режиму;
 • методика організації індивідуальної роботи, зокрема з учнями з низькоюуспішністю;
 • використання навчального кабінету у процесі підготовки й проведення уроку;
 • методика організації позакласної роботи з учнями.

Методист, заступник директора з НВР,  психолог консультують  молодих педагогів з різних питань навчально-виховної роботи, зокрема щодо підготовки до уроків, диференційованого та індивідуального підходу в навчанні; психолого-педагогічних вимог до сучасного уроку; критеріїв оцінювання знань, як домогтися дисципліни на уроці.

Наказом директора для  організації цілеспрямованої роботи з молодими педагогами, надання їм допомоги в    розв'язанні конкретних проблем щодо методики викладання та професійного становлення, вироблення власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу були призначені наставники з числа кращих педпрацівників ліцею.

 

 

Закріплення наставників за молодими педагогами

№ з/п

Прізвище, імя по батькові наставника

 Прізвище, ім’я по батькові молодого педагога

1

Варченко Т.М.

Шпирка О.М.

2

Гнізділова Т.М.

Жуль Т.С.

3

Кривоніс Г.І.

Вовченко М.О.

4

Шемчук АІ.

Гайдабура Ю.О.

5

Трегубов К.А.

Нечерда Ю.М.

6

Кропивка АМ.

Стрюк В.Ю.

7

Пилипенко В.М.

Самарський Б.Ю.

8

Телятник Ю.О.

Пелюхня І.С.

Наставник надає молодому педагогу необхідну допомогу в плануванні навчально-виховної та  позакласної роботи із свого предмету, допомагає в розробці поурочних планів, у вивченні та впровадженні досягнень передового педагогічного досвіду, нових форм, методів і засобів навчання і виховання учнів тощо. Молодий педагог відвідує уроки досвідчених вчителів зі свого предмета, бере участь у їх обговоренні, знайомиться з педагогічною і методичною літературою, вивчає ТЗН і наочні посібники, що є в ліцеї, з дальшим використанням їх у навчальній роботі. Результати роботи з молодими спеціалістами розглядаються в кінці навчального року на засіданні педагогічної ради.

Методичний кабінет визначив основні методи роботи, які використовують наставники в Професійному аграрному ліцеї м. Кобеляки:

 • бесіди з молодими спеціалістами за конкретними розділами педагогіки з питань наукового змісту предмета, методики викладання;
 • обмін думками щодо змісту нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики;
 • спільне моделювання системи уроків з теми або окремого уроку, виховного заходу;
 • показове проведення уроків для молодого колеги;
 • консультування молодого педагога щодо органзації навчально-виховного процесу;
 • спільна підготовка з питань добору дидактичного матеріалу;
 • відвідування уроків, позакласних занять із подальшим детальним їх аналізом…

 

Анкета для наставника молодого педагога

Просимо вас поділитися своїми думками стосовно проблем наставництва:

 • Скільки років працює вчителем ваш молодий педагог? Який він, ваш молодий педагог?
 • Що він добре знає (підкреслити): теорію предмета, основи психолого- педагогічної науки, методику викладання предмета?
 • Що він добре вміє (підкреслити): правильно будувати уроки, реалізовувати триєдину мету уроку; створювати проблемно-пошукові ситуації: активізувати пізнавальну діяльність учнів (яким чином?); керувати учнями на уроці; проводити диференційовану роботу? Які етапи уроку може планувати найкраще?
 • Чи вміє молодий педагог організовувати позакласну роботу з предмета?
 • Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?
 • Чого ще не вміє ваш молодий педагог(перелічіть його слабкі сторони)? Причини такої ситуації: небажання працювати; слабка підготовка у ВНЗ; відсутність педагогічних здібностей; безвідповідальність.
 • У чому ви надали допомогу вашому молодому педагогу(назвіть види роботи з молодим учителем)?
 • Що, на вашу думку, є головним у наставництві?
 • Ваші пропозиції щодо вдосконалення системи наставництва.

У роботі із молодими педагогами використовується і така форма роботи, як Школа молодого педагога «Кроки сходження на Еверест», де наше молоде поповнення проходять навчання протягом року, а в квітні бере участь в методичному вернісажі «Твоя майстерність, молодий учителю», який передбачає серію відкритих уроків, організацію виставки, демонстрацію роздаткового, дидактичного матеріалів, виготовлених молодими спеціалістами, їхні звіти про проведену роботу протягом року. Крім того, як підсумок роботи з початкуючими педагогами проводиться засідання круглого столу анкетування. Результати анкетування аналізує методичний кабінет для корекції подальшої роботи з молодими, поліпшення мікроклімату з метою розвитку творчості педагогів.

Школа молодого педагога функціонує протягом навчального року, тому, як і інші форми методичної роботи, потребує ретельного планування та беззаперечного виконання запланованих заходів. На заняттях молоді педагоги розглядають питання навчання і виховання, основ практичної методики, пропонують свої ідеї, розв'язують психолого-педагогічні ситуації, монтують окремі етапи уроків, заходів.                                                                    

Мета Школи молодого педагога сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, здобуттю нових знань, опануванню методики й технології навчання, надання педагогам-початківцям дієвої методичної допомоги в розв'язанні першочергових практичних проблем, адаптаційна допомога, індивідуально-психологічний супровід і підбадьорення молодої людині на початку її професійної діяльності; розвиток умінь і навичок педагога планувати уроки,будувати структурно відповідно до типу уроків і мети, оптимально обирати прийоми та методи роботи з учнями; розвиток лідерських здібностей; виховання в молодих спеціалістів почуття відповідальності за обраний шлях.

Основні завдання Школи молодого педагога:

 • поглиблення знань із теорії та методики навчання й виховання;
 • сприяння опануванню педагогами-початківцями основних нормативних документів;
 • вивчення і використання в практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної
 • науки та перспективного педагогічного досвіду;
 • розвиток ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів.

Основні напрямки роботи Школи молодого педагога:

Поглиблення знань педагогів із психолого-педагогічних основ уроку;

 • ознайомлення їх із елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть їм змогу усвідомлено добирати необхідні й найбільш доцільні прийоми роботи учнів на уроках;
 • створення методичного середовища, сприятливого для творчості педагогів.

Завдання Школи молодого педагога упродовж навчального року:

 • ознайомлення молодих педагогів з основними нормативними документами про освіту;
 • опанування нових інноваційних освітніх технологій, сучасних методик викладання;
 • ознайомлення з методичною літературою, найкращим педагогічним досвідом педагогів.

План роботи Школи молодого педагога «Кроки сходження на Еверест»

№ з/п


Тема заняття

Термін прове-дення

Заняття 1

1

Вивчення програм і пояснювальних записок до них, інструктаж зі складання зведено-тематичних та поурочних планів. Оформлення навчально-методичного комплексу з предмета.

Вересень

 

 

2

Практичне заняття: «Склад, структура й конструювання уроків різних типів».

3

Перегляд відеоуроків досвідчених працівників ліцею.

Заняття 2

1

Діагностування роботи молодих спеціалістів для надання конкретної методичної допомоги.

Жовтень

 

 

2

Вибір індивідуальної методичної проблеми.

3

Навчальний тренінг «Вимоги до сучасного уроку»:

 1. Основі вимоги до організації уроків.
 2. Основні етапи уроку.

Заняття 3

1

Дидактичні вимоги до сучасного уроку з урахуванням нових інноваційних технологій.

Листопад

 

 

 

 

2

Учитель і учень: шляхи партнерства.

3

Обговорення відвіданих уроків досвідчених колег.

Заняття 4

1

Форми організації діяльності учнів на уроці.

Грудень

 

 

2

Позакласна робота з предмета.

3

Особливості взаємодії з учнями з різним типом характеру. Анкетування з проблеми «Взаємини з учнями».

Заняття 5

1

Методика вивчення навчальних досягнень учнів. Вимоги до перевірки учнівських зошитів.

Січень

 

2

  Проведення самоосвітньої діяльності.

3

Підготовка дидактичного матеріалу.  

Заняття 6

1

Упровадження в практику роботи інноваційних технологій .

 

Лютий

 

2

Формування навичок самоаналізу уроку.

3

Планування роботи класного керівника.

Заняття 7

1

Організація самостійної роботи учнів на уроці.  

Березень

2

Застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі.

 

3

Ознайомлення з картотекою передового педагогічного досвіду в ліцеї.             

 

Заняття 8

1

Участь у методичному вернісажі «Твоя педагогічна  майстерність, молодий учителю». Відкриті уроки, їх самоаналіз.

Квітень

 

Заняття 9

1

Участь у круглому столі «Мої педагогічні знахідки».

Травень

 

2

Участь у виставці методичних матеріалів.

3

Діагностика результатів навчання. Підбиття підсумків роботи Школи молодого педагога.

 

Молоді педагоги з наставниками

       

        

 

Пам'ятка молодому педагогу

 Учитель повинен  вміти:

 • проектувати, конструювати навчальний матеріал, моделювати педагогічнийпроцес, спрямовувати навчальну діяльність учнів на основі психологічних уявлень;
 • перетворювати наукову інформацію у навчальний матеріал, доступний розумінню учнів,
 • пробуджувати інтерес до навчального предмета, розвивати творчу активність учнів ;
 • спостерігати, сприймати психологічний стан учнів, визначати особливості
 • стосунків в учнівському колективі, здійснювати моніторинг;
 • здійснювати емоціонально-вольовий вплив на учнів, виявляти стриманість,
 • організованість, цілеспрямованість, стійкість, самостійність, ініціативність;
 • ставити завдання, інструктувати учнів, координувати їхню діяльність співробітничати у навчальному процесі;
 • регулювати взаємини з учнями, їхніми батьками, колегами, керівниками;
 • зовнішньо виражати емоції (мімікою, жестами, тоном), мати мовні здібності,
 • які полягають у правильній артикуляції, дикції, багатстві усної мови;
 • засвоювати і поповнювати знання, аналізувати, узагальнювати, порівнювати, визначати головне, логічно мислити, використовувати дедуктивні та індуктивні методи мислення;
 • вивчати особливості учнів, окремих груп, колективів, фактори впливу на хід
 • навчально-виховного процесу;
 • брати участь в експериментальній; творчій роботі; аналізувати її результати; ступінь ефективності.

 

Пам'ятка щодо підготовки молодого педагога до уроку:

 

 • Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках - і в пояснювальну записку до програми.
 • Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
 • Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягнути в результаті його проведення, сформулюй мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
 • Уяви колектив даної групи, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви І психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 • Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.
 • Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
 • Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в плані-конспекті.
 • Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.
 • Повтори подумки або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.
 • Спитай себе: «Ти готовий до уроку?»

 

 

Поради досвідчених колег молодому педагогу

 • Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в аудиторії.
 • Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
 • Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. В водьте систему взаємоперевірки.
 • Поясніть учням мету, завдання уроку.
 • Коли подаєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
 • Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять одногрупники.
 • Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці пропонуйте учням більше писати, розв'язувати приклади,задачі.
 • На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
 • Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
 • Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.
 • Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивального навчання.
 • Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бережливість, зібраність.
 • Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника.
 • Пам'ятайте: кожний урок не повинен бути схожим на попередній.

Сім золотих правил педагога:

1.Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком (І. Павлов.)

2. Інтелігентом не можна прикинутися. (Д. Ліхачов.)

3. Ввічливість виховується тільки ввічливістю і нічим іншим. (В. Джеме.)

4. «Магічна десятка»: полічить до десяти, перш ніж дати волю своєму гніву. І він видасться вам безглуздим». (В. Джеме.)

5. Мудрець шукає все в самому собі, нерозумна людина – в іншому. (Конфуцій.)

6. Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою. (Л. Леонов.)

7. Перші кроки завжди найважчі. (Р. Тагор.)

 

Заповіді молодого педагога:

 • Заховайся в свою роботу й тоді ніщо не заважатиме тобі плідно працювати.
 • Будь привітним – і будеш сміливим.
 • Не будь зверхнім – і зможеш стати лідером між людьми.
 • Умій вимагати і прощати.
 • Вір у здібності кожного учня.
 • Будь компетентним – і будеш упевненим.
 • Прагни вдосконалення щомиті – і зможеш виховати особистість.
 • Вір, що кожного учня можна навчити, тільки для цього потрібен час.
 • Перетворити процес навчання на радість.
 • Будь для учня не взірцем, а суперником, тоді він зможе перевершити тебе.

 

Анкетний матеріал тестування молодих педпрацівників.

 

Анкета для молодого спеціаліста

 

 • Уроки яких своїх колег ви відвідали?
 • Що вам особливо сподобалося на цих уроках?
 • Скільки уроків відвідали у вас наставники?
 • Яку допомогу ви дістали від наставників?
 • Хто, крім наставників, допомагав вам у підготовці до уроків?
 • Яку методичну літературу ви використовуєте в підготовці до уроків?
 • Які труднощі ви відчуваєте під час проведення уроків? Яку, на вашу думку, допомогу слід надати з метою поліпшення якості роботи?
 • Яких труднощів ви зазнаєте під час використання наявної навчально-матеріальної бази? Що, на ваш погляд, потрібно зробити для її вдосконалення?
 • Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?
 • Що слід зробити для поліпшення роботи ліцейних методичних комісій? Чи допомагають вони вам у роботі?
 • Які загальноліцейні заходи (педради, методкомісії, психолого-педагогічні семінари, конференції тощо) найбільше вам запам'яталися? Чому?
 • Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка складається в ліцеї ?
 • Що, на ваш погляд, слід зробити для збільшення часу на самоосвіту?
 • Що нового ви дізналися за минулий навчальний рік під час відвідування, взаємовідвідування уроків, зокрема, свого наставника?
 • Які методичні прийоми, на вашу думку, ви вдосконалили впродовж року?
 • Яку методичну допомогу ви бажали б одержати від методичного кабінету, ліцейної адміністрації, наставників?
 • Що необхідно зробити для поліпшення індивідуальної роботи з учнями?
 • Які загальноліцейні заходи для учнів вам найбільше сподобалися і були, на вашу думку, найефективнішими? Чому?

 

 

 

 

Анкета для визначення професійної підготовки молодого вчителя

Прізвище, ініціали вчителя____________________________________________________

№ з/п

Аспекти професійної діяльності

Самооцінка вчителя

Оцінка методиста

Оцінка адміністрації

1

Формування загальнонавчальних умінь і навичок

 

 

 

2

Здійснення міжпредметних зв'язків

 

 

 

3

Здійснення індивідуального і диференційного підходу

 

 

 

4

Розвиток пізнавальних здібностей учнів

 

 

 

5

Організація самостійної роботи учнів

 

 

 

6

Наступність і перспективність навчання

 

 

 

7

Використання інноваційних технологій

 

 

 

8

Вибір оптимальних методів навчання

 

 

 

9

Вибір оптимальних форм проведення уроку

 

 

 

10

Формування внутрішньої мотивації навчання

 

 

 

11

Уміння ефективно використовувати засоби навчання

 

 

 

12

Ведення тематичного обліку знань

 

 

 

13

Реалізація виховної спрямованості уроку

 

 

 

14

Реалізація принципів розвивального навчання

 

 

 

15

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів

 

 

 

16

Організація робочого місця вчителя, учня

 

 

 

17

Організація роботи з предмета

 

 

 

18

Уміння зберегти працездатність і робочу дисципліну учнів

 

 

 

19

Уміння раціонально використовувати час уроку

 

 

 

20

Виконання санітарно-гігієнічних вимог до уроку

 

 

 

21

Уміння здійснювати самоаналіз уроку

 

 

 

22

Розвиток умінь та навичок само -і взаємо контролю

 

 

 

23

Методика організації роботи з учнями, що не встигають у навчанні

 

 

 

24

Методика проведення уроків різних типів

 

 

 

 

 

 

Тести для молодого вчителя

 1. Чому ви обрані професію вчителя :

а)         подобається робота з дітьми;

б)         підходить режим і характер роботи вчителя;

в)         вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;

г)         під впливом бажання добути вищу освіту;

д)         під впливом інших чинників (яких?)

 1. Чи хотіли б ви перейти на іншу, непедагогічну роботу :

а)         так;

б)         ні;

в)         не знаю

 1. Чи подобається вам робота в ліцеї:

а)         так;

б)         байдуже;

в)         ні

 1. Що подобається вам найбільше :

а)         проведення уроків;

б)         позакласна робота з предмета;

в)         позакласна виховна робота;

г)         робота з батьками;

д)         методична робота;

е)         робота із самоосвіти;

ж)        громадська діяльність

 1. Чи обрали б ви знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний вуз :

а)         так;

б)         не знаю;

в)         ні

 1. Що викликає найбільше труднощі у вашій роботі:

а)         підготовка до уроків;

б)         організація навчального процесу;

в)         спілкуванні з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією;

г)         підготовка до виховної роботи;

д)         проведення виховних заходів;

е)         організація свого часу і праці;

ж)        ведення документації;

з)         аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;

и)        інше (що саме?)

 1. Як ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити):

             а)       фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

б)         з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

в)         з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

г)         з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

д)         із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

е)         з уміння організовувати свою працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений?

 1. Як ви ставитесь до обраної професії:

а)         задоволений цілком;

б)         більше не подобається, ніж подобається;

в)         байдуже;

г)         більше подобається, ніж не подобається;

д)         зовсім не подобається;

е)         не можу визначитись?

9.         Як було організовано ваше стажування :

а)         добре;

б)         задовільно;

в)         незадовільно?

10.       У чому полягало не стажування:

а)         було інтенсивне стажування;

б)         був призначений учитель-наставник;

в)         була добре організована робота з наставником;

г)         стажуванням незадоволений?

 

Фотоматріали заключного заняття

Школи молодого педагога «Кроки сходження на Еверест»