ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Правила внутрішнього розпорядку учнів

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ УЧНІВ

ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

м. КОБЕЛЯКИ

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку і правила поведінки для учнів «Професійного аграрного ліцею» м. Кобеляки розроблені у відповідністю з чинним законодавством України, на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»  (ст. 39 «Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного закладу»), Типовим положенням про загальноосвітній заклад, Статутом ліцею і іншими нормативно-правовими актами України.

1.2. Теперішні правила встановлюють норми поведінки учнів в навчальних приміщеннях і на території ліцею з метою створення в ліцеї належних умов, сприяючих успішному навчанню і оволодінню учнями вибраної професії, забезпечення повноцінного фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку особи.

 

2. Права та обовязки учнів

 ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки

         2.1. Учні ліцею мають право на:

              -  належні  умови навчання за обраною професією;

              - матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку  встановленому Кабінетом Міністрів України;

               - безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою ліцею;

              - матеріальну допомогу;

              - оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;

              - безоплатне медичне обслуговування працівниками Кобеляцької ЦРЛ;

              - щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення.

             2. 2. Учні ліцею зобов’язані:

- систематично та в повному обсязі оволодіти теоретичними та професійними знаннями, практичними навичками та вміннями з обраної спеціальності;

              - бути присутніми на навчальних та практичних заняттях згідно розкладу;

- у встановлений термін виконувати завдання, передбачені навчальним планом та програмами;

              - виконувати вимоги навчального режиму, Статуту і правил  внутрішнього розпорядку, правил проживання в гуртожитку ліцею;

              - виконувати під час проходження виробничого навчання і виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;

              - дотримувати правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки під час виробничого навчання і виробничої практики;

              - бережно відноситись до обладнання, засобів навчання, техніки, інвентаря, до обладнання всіх приміщень ліцею, в тому числі і під час проживання в гуртожитку;

              - збитки, нанесені навмисно учнями навчального закладу підприємству, установі, організації відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків, опікунів відповідно до законодавства.

- проявляти пошану до старших, виконувати вимоги працівників ліцею і чергових учнів;

- звертатися до працівників ліцею по імені, по батькові і на «Ви»;

- своєчасно проходити всі необхідні медичні огляди;

- берегти майно ліцею, акуратно відноситься як до свого, так і до чужого майна;

- під час навчальних занять учні зобов’язані уважно слухати пояснення і відповіді товаришів, не розмовляти і не займатися сторонніми справами, виконувати всі вказівки викладачів та майстрів виробничого навчання стосовно навчального процесу;

- при запитаннях та відповідях вставати та сідати з дозволу викладача;

- при неявці на заняття по хворобі або з інших поважних причин учень зобов’язаний в триденний строк довести до відома майстра виробничого навчання або класного керівника про причини неявки, в разі хвороби учень подає майстрові виробничого навчання або класному керівнику довідку амбулаторного лікаря або лікувальної установи встановленого зразка;

- у кожній навчальній групі на навчальний рік призначається староста із числа найбільш авторитетних, дисциплінованих та організованих учнів. Староста групи здійснює свої обов’язки під керівництвом майстра виробничого навчання та класного керівника, доводить у своїй групі всі їх розпорядження та вказівки;

- в обов’язки старости входить підтримання дисципліни в групі, подання до навчальної частини довідок про неявку або запізнення учнів на заняття, де вказуються їх причини, слідкує за збереженням навчального обладнання та інвентарю, сповіщає учнів про зміни в розкладі занять, своєчасно отримує та розподіляє серед учнів підручники та посібники;

- розпорядження старости в обсязі вказаних функцій обов’язкові для всіх учнів;

- староста призначає на кожний день чергового у відповідності з графіком чергування. Черговий слідкує за порядком, чистотою, збереженням майна в навчальному приміщенні.

3. Організація навчальних занять

3.1 Тривалість уроку встановлюється в 45 хвилин. Заняття проводяться за наступним розпорядком:

1 урок 8.15 - 9.00
2 урок 9.10 - 9.55
3 урок 10.05 - 10.50
4 урок 11.00 -11.45
5 урок 12.30 - 13.15
6 урок 13.25 - 14.10
7 урок 14.20 - 15.05
8 урок 15.15 - 16.00

3.2. Час перерв між уроками і перервою на обід встановлюється згідно існуючих санітарно-гігієнічних норм та становлять: перерви – 10 хвилин, обід  - 45 хвилин.

3.3 Робочий час для учнів ліцею під час проходження виробничого навчання і виробничої практики встановлюється згідно до існуючого законодавства та вікового цензу учнів. 

4. Загальні правила поведінки учнів ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки

4.1. Учні приходять в ліцей за 20 хвилин до початку занять, чисті і охайні для проведення ранкової лінійки.

4.2. Одяг повинен відповідати вимогам ділового стилю, бути чистим та охайним.

4.3. Учні ліцею поважають старших, вітають один одного при зустрічі, поступаються дорогою.

4.4. Учні приходять на заняття з комплектами необхідних речей – підручники, зошити, ручки і інше канцелярське приладдя.

4.5. Категорично забороняється:

- приносити в ліцей і на його територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухо- або  вогненебезпечні предмети і речовини, спиртні напої, наркотики і інші одурманюючі речовини і отрути, газові балончики, предмети  колючі та ріжучі;

- битися в ліцеї і на його території;

- палити в ліцеї і на його території;

- без вирішення майстра в/н, викладача вирушати з ліцею до закінчення занять;

- знаходитися в приміщеннях навчального закладу в головних уборах;

- здійснювати будь-які дії, здатні спричинити травматизм, псування особистого майна ліцею і так далі.

            - пропускати навчальні заняття без поважних причин;

             - порушувати навчальний розклад, запізнюватись на уроки, залишати ліцей до закінчення навчального часу.

5. Правила поведінки учнів ліцею під час учбових занять в кабінетах і виробничих майстернях.

- учень зобов'язаний приходити на урок за 5 хвилин до дзвінка;

- на уроці виробничого навчання і фізичної культури учень повинен приносити відповідний одяг і взуття;

- входити і виходити з кабінету спокійно, згідно правилам внутрішнього розпорядку;

- відключати мобільні телефони і будь-які інші електронні пристрої;

- при вході в кабінет викладача або майстра в\н встати на знак вітання;

- переходити на інше місце в кабінеті без дозволу викладача суворо заборонено;

- під час роботи на уроці дотримуватися тиші, бути уважним і дисциплінованим, точно виконувати вказівки викладача і майстра в\н;

- дбайливо відноситися до державного майна, що знаходиться в кабінеті (виробничих майстернях);

- при необхідності вийти під час учбових занять, учень повинен попросити дозволу у викладача (майстра в\н);

- учні повинні виконувати правила техніки безпеки в конкретному приміщенні (під час проведення конкретних занять);

- під час перерви чергові учні повинні провітрювати кабінети і робити вологе прибирання (підготувати дошку до наступного уроку);

- при виявленні несправності в електричних пристроях, іншому устаткуванні, а також при виявленні пожежі, порушення норм безпеки, травм учнів негайно повідомити черговому майстру або адміністрації ліцею. Не усувати несправність самостійно.

6. Правила поведінки учнів під час виробничого навчання в майстернях.

- учні заходять в майстерні після дозволу майстра в\н;

- на уроці виробничого навчання виконують всі вказівки майстра в\н, поводяться дисципліновано;

- виконують інструкції з техніки безпеки і охороні праці;

- приходять на заняття виробничого навчання у відповідному спецодягу;

-  без дозволу майстра в\н не виходять із виробничих майстерень;

- дбайливо користуються  державним майном виробничої майстерні, інструментами, матеріалами;

- під час уроку виробничого навчання учні повинні дотримуватись тиші, не  розмовляти;

- після закінчення уроку виробничого навчання на вимогу майстра в\н здають виконану роботу.

7. Заохочення за успіхи в навчанні

        7.1. За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, при зразковій поведінці, активній участі в громадському житті ліцею, виробничій діяльності та за інші позитивні досягнення в навчанні застосовуються такі форми морального та матеріального заохочення:

            - оголошення подяки;

            - нагородження Грамотами;

            - матеріальне заохочення   грошовими коштами;

            - організація екскурсій і туристичних походів, відвідування театрів, музеїв і інше.

            Всі заохочення здійснюються за наказом і доводяться до відома всіх учнів ліцею.

7.2. Учням, які мають високий рівень знань, наказом призначається стипендія в підвищеному розмірі.

8. Дисциплінарні стягнення до учнів ліцею

            8.1. До учнів ліцею застосовуються такі дисциплінарні стягнення як:

             -  попередження;

             -  догана;

             -  відрахування з навчального закладу у випадку:

                - систематичного порушення Статуту «Професійного аграрного ліцею»  м. Кобеляки і Правил внутрішнього трудового розпорядку;

                - відсутність бажання по засвоєнню навчальних програм і планів на рівні вимог кваліфікаційної характеристики з професії;

                    - грубі порушення навчальної дисципліни.

         8.2. Дисциплінарне стягнення на учня здійснюється на підставі доповідної, службової записки педагогічних працівників,  пояснення порушника у письмовій формі. При відмові дати письмове пояснення учнем складається відповідний  акт.

         8.3. Директором ліцею може прийматись рішення про передачу питання порушення учня на розгляд колективу навчальної групи або  профкому.

         8.4. При порушенні учнями правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею у вигляді перебування під час навчальних занять , у гуртожитку, на території ліцею в стані  алкогольного чи наркотичного сп’яніння, відстороняються в обов’язковому порядку від навчальних занять майстром виробничого навчання, класним керівником або іншими педагогічними працівниками ліцею шляхом усного розпорядження з наступним складанням відповідного медичного висновку із залученням письмових пояснень свідків, пояснення сторін, речовими доказами і інше. Про такі випадки повідомляються батьки учнів і запрошуються до ліцею.