ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Передовий педагогічний досвід

Провідним аспектом діяльності методичного кабінету є вивчення  і впровадження в практику передового досвіду педпрацівників.

Передовий педагогічний досвід-це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання й виховання.

У   педагогічному колективі ліцею є цікаві творчі знахідки педагогів, тому методичний кабінет спільно з адміністрацією відшукує, вирощує, ґрунтовно вивчає передовий досвід, виявляє нове, раціональне в роботі окремих педагогів, сприяє впровадженню його результатів у педагогічну практику.

Суть діяльності методичної служби полягає в тому, щоб у найважчій справі на очах педагогів створювався, визрівав і стверджувався кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї.

Пошук передового досвіду   здійснюється цілеспрямовано  заздалегідь    визначеним планом. Методична служба спостерігає і аналізує систему уроків педагога з певної теми, позакласні заходи, вибір, доцільність та ефективність організаційних форм, методів і прийомів навчання для формування його мотивації, розвитку пізнавальних інтересів, творчої активності, розумової діяльності учнів. Крім того, протягом навчального року вивчається система уроків викладача, періодично проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів, а наприкінці навчального року при підсумковій перевірці якості знань аналізується ефективність роботи педагога. Якщо в результаті проведеної роботи досвід викладача чи майстра відповідає визначеним критеріям передового педагогічного досвіду, на засіданні педагогічної ради ліцею приймається рішення про вивчення передового досвіду педагога з певної навчально-методичної проблеми, складається план роботи з вивчення і впровадження в практичну діяльність учителів цього досвіду.

Для вивчення педагогічного досвіду   використовуємо різні методи:

 • вивчення системи роботи вчителя, спостереження за його діяльністю;
 • бесіди з носієм досвіду з метою визначення таких елементів у його практичній діяльності, які складно визначити тільки під час відвідування уроків чи заходів;
 • вивчення педагогічної документації (поурочних планів роботи, журналів, учнівських зошитів, методичних матеріалів);
 • бесіди з педагогічними працівниками та учнями ліцею;
 • анкетування колег носія досвіду, його учнів, їхніх батьків;
 • здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів.

Після докладного вивчення досвіду проводиться його узагальнення: опис суті досвіду, визначення засобів, прийомів, форм, методів, за допомогою яких досягнуто позитивного результату, вивчення умов забезпечення впровадження його в педагогічну практику. Письмове узагальнення досвіду в основному подається у вигляді реферату і знаходиться у методичному кабінеті.

Впровадження передового досвіду в ліцеї проводиться у такій послідовності:

 • ознайомлення вчителів з передовим досвідом,роз’яснення його переваг порівняно з традиційними методами,
 • створення сприятливих умов для розвитку творчості педагогів, показ прийомів робіт на практиці,
 • тренування педагогів з метою оволодіння вміннями та навичками,
 • організація внутрішньоліцейного контролю за застосуванням безперечно раціональних методів і прийомів робіт,
 • моральне й матеріальне заохочення носія передового досвіду.

У ліцейний банк занесена інформація про передовий досвід 12-ти педагогів ліцею. У методичному кабінеті створена картотека передового педагогічного досвіду і оформлені картки обліку передового педагогічного обліку.

 

Банк даних про носії передового педагогічного досвіду

 з певної  навчально-методичної проблеми