ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Педагогічний кабінет

Методичний кабінет – колегіальний орган, творча лабораторія, організаційний, інформаційно-ресурсний та науково-практичний центр усієї методичної роботи ліцею, той осередок, де сконцентровано передову педагогічну думку, створено умови для самоосвіти та самовдосконалення вчителів, для формування їх педагогічної майстерності, для постійного пошуку й використання старих і нових джерел, що живлять творчий потенціал педагога,опорна ланка керівництва ліцею в роботі з педагогічними кадрами.

Метою роботи методичного кабінету є створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників ліцею. Виходячи з багатофункціонального призначення методичного кабінету, його слід розглядати насамперед як творчу педагогічну майстерню, де педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з учнями.

У своїй діяльності методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства освіти і науки  України, Департаменту освіти і науки України Полтавської облдержадміністрації, НМЦ ПТО у Полтавській області рішеннями педагогічної та методичної ради ліцею.

Зміст роботи методичного кабінету визначено Положенням «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 року №582.

 Методичний кабінет ліцею став центром із запровадження досягнень    передового досвіду. У ньому зосереджено матеріали для роботи  над єдиною методичною проблемою, матеріали творчих знахідок методичних комісій,  відкритих уроків, відкритих виховних заходів, тижнів з предметів та професій, діагностування, підвищення кваліфікації та стажування, самоосвітньої діяльності педагогів.

Робота методичного кабінету проводиться у наступних напрямках:

 • індивідуальне та групове консультування за планом та в оперативному порядку;
 • організація і проведення різноманітних заходів для педагогів, оформлення тематичних стендів, виставок, презентацій до семінарів, нарад, атестації, самоосвіти;
 • розробка і впровадження методичних рекомендацій, пам'яток;
 • організація роботи з поповнення фонду методичного кабінету наочно-дидактичними посібниками,аудіовізуальними засобами, а також інструктивно-методичними, директивними документами та літературою.

Методичний кабінет організовує безперервну освіту та спілкування педагогічних працівників, створює умови для підготовки працівників ліцею до навчальних занять та позаурочних заходів, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід, накопичує методичну інформацію. Кабінетом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації методичних комісій, кабінетів, гуртків, підготовці питань до засідань педагогічної ради, в проведенні відкритих занять та заходів, у підготовці матеріалів до педагогічних читань, конференцій, виготовленні методичних доробок педпрацівників тощо.

Робота ліцейного методичного кабінету тісно пов'язана з роботою навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області. Творча  співпраця виступає як своєрідний інструмент втілення та реалізації цілей і завдань, як ставить перед собою методична служба в цілому. У своїй роботі методична служба керується рекомендаціями НМЦ ПТО в Полтавській області, які регулярно надходять до ліцею і сприяють проведенню активної методичної роботи, більш широкому застосуванню перевірених часом форм і методів навчання і виховання учнів.

            На початку навчального року методист ліцею проводить презентацію методичного кабінету,  розповідаючи присутнім педагогам про зміст діяльності кабінету, наявність методичних матеріалів, окреслює коло питань, на які можна одержати відповідь у методкабінеті, знайомить з режимом роботи.

            У приміщенні методичного кабінету проходять усі групові заходи методичної роботи, зокрема   методичні комісії, творчі групи.  Методичним кабінетом практикується проведення різних форм методичної роботи, бо лише за цієї умови можна забезпечити надання систематичної практичної допомоги кожному педпрацівнику.

 

Витяг із положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі

3. Організація та планування методичної роботи

3.6.3 метою забезпечення належних умов для організації та проведення методичної роботи в професійно-технічному навчальному закладі створюється методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром методичної роботи професійно-технічного навчального закладу, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

 • створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
 • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;
 • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам професійно-технічного навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;
 • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

3.8.      Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі «Методична робота і підвищення кваліфікації» плану роботи професійно-технічного навчального закладу на рік.

3.9.      Діяльність методичного кабінету передбачає:

 • організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій тощо);
 • організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій;
 • організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;
 • ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних чиганнях та конференціях.

3.10.    Оснащення методичного кабінету

Оснащення і оформлення методичного кабінету повинно створювати необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів.

Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу; навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали тощо.

На основі цього документу, в якому викладено основні завдання навчально-методичного кабінету, зміст його діяльності, вимоги до обладнання, методичною службою складено Положення про методичний кабінет Професійного аграрного ліцею м.Кобеляки.

Завдання методкабінету – побачити, осмислити і підтримати все прогресивне, що з’являється в роботі викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів. Тому методична служба ліцею визначає такі основні завдання діяльності методкабінету.